in

Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Mert Grup Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “ güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.

Mert Grup Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. (Mert Grup)tarafından Kurumumuza gönderilen yazıda özetle;

  • Mert Grup’un acentesi olduğu Atlas Mutuel Sigorta ile Corpus Sigorta sistemlerine girilerek bazı kişilerin kredi kartlarından 1,5,10,15,25,30,50 TL gibi tutarların çekildiği,
  • İhlalin 11.07.2020 tarihinde gerçekleştiği ve 13.07.2020 tarihinde edildiği,
  • İhlalden etkilenen kişisel verilerin kimlik, ve finans verileri olduğu,
  • İhlalden etkilenen kişi sayısının 707 olduğu

ifade edilmiştir.

Konuya ilişkin ilgili veri sorumluları hakkında inceleme devam e

tmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 16.07.2020 tarih ve 2020/554 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlali bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Yazıyı Paunlayabilirsiniz.

Ekleyen Bilişim Editörü

Bilişim platformu editörü :))

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

0

USOM TR-20-537 (Twitter Saldırıları Hakkında)

Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Fluke Corporation ve Fluke Electronics Corporation