in ,

Ubuntu Bionic Üzerine Minio Kurulumu

Merhabalar;

Minio kullanımı kolay, kurulumu pratik bir uygulamasıdır. ortamında Amazon S3, Azure Blob Storage veya Google Storage gibi kullanabileceğiniz lokal bir çözümdür. Kullanımının pratik olması verimliliğini artırmakta ve şirket içi uygulamalarınız için istenmeyen giderlerinden tasarruf etmenizi sağlayacaktır. Varolan bulut storage’lara entegre edilebilir olması nedeniyle bulut çözümleri için uygun bir taşıma aracıdır.

;

#İşlemlerin hepsi tüm nodlar üzerinde uygulanacaktır. Kullanıcının sudo yetkilerine sahip olması gerekli.

#Sunucular için firewallda aşağıdaki adreslere erişim verilmesi gerekli.

dl.minio.io (Minio Repo)

archive.ubuntu.com/ubuntu (Ubuntu Repo)

# İşletim sisteminin kurulu olduğu /dev/sda diskinden ayrı bir disk eklenerek lvm yapılmadan belirlenen bir /mountpoint’e mount edilir.


fdisk /dev/sd? (Yeni partition oluşturulur. lvm yapılmayacak başka partition olmayacak.)

pvcreate /dev/sd?1 mkfs.ext4 /dev/sd?1/ mkdir /mountpoint

ec
ho "/dev/sdx / ext4 defaults,noatime,nofail 0 0" >> /etc/fstab mount -a

#Gerekli portun açılması sağlanır.Başka bir port açılacaksa nginx kurulup port yönlendirilmesi yapılmalı.

sudo allow 9000/tcp

#Sunucularda dns yoksa host dosyası düzenlenir.


cat > /etc/hosts <<EOF x.x.x.x hostname1

x.x.x.x hostname2

x.x.x.x hostname3

x.x.x.x hostname4

EOF

#Uygulama için işletim sistemi hazırlanır ve uygulama kurulur.

</div>h: php; title: ; notranslate" title="">apt update && apt upgrade && apt  wget -y

wget -O /usr/local/bin/minio <a href="https://dl.minio.io/server/minio/release/-amd64/minio">https://dl.minio.io/server/minio/release/linux-amd64/minio </a>chmod +x /usr/local/bin/minio

#Minio servisinin oluşturulması.


cat > /lib/systemd/system/minio.service << EOF

[Unit]

Description=minio

Documentation=https://docs.min.io

Wants=network-online.target

After=network-online.target

AssertFileIsExecutable=/usr/local/bin/minio

[Service]

WorkingDirectory=/usr/local/

User=root

Group=root

EnvironmentFile=/etc/default/minio

ExecStart=/usr/local/bin/minio server \$MINIO_OPTS

Restart=always

LimitNOFILE=65536

TimeoutStopSec=infinity

SendSIGKILL=no

[Install]

WantedBy=multi-user.target

EOF

#Minio settingsdosyasının oluşturulması.


cat > /etc/default/minio << EOF

MINIO_OPTS="http://hostname1:9000/mountpoint <a href="http://hostname2:9000/mountpoint">http://hostname2:9000/mountpoint </a>

http://hostname3:9000/mountpoint http://hostname4:9000/mountpoint "

MINIO_ACCESS_KEY="21 haneli bir şifre tanımlanacak"

MINIO_SECRET_KEY="21 haneli başka bir şifre tanımlanacak "

EOF

#Servisin çalıştırılması. Servisin çalışması için en az iki node açık olmalı.


systemctl daemon-reload systemctl enable minio systemctl start minio.service systemctl status minio.service

Minio clusterınız hazır. Access ve secret key ile içerisinde gerekli connection string’i yazarak object storage’ı kullanmaya başlayabilirsiniz. Loadbalancer’a sanal ip tanımlayarak tüm sunucularınızı bu rule içine eklediğinizde high avaibility cluster tamamlanmış olacak.

Detaylı bilgi için: https://docs.min.io/docs/distributed-minio-quickstart-guide.html

Bir sonraki yazımda görüşmek üzere…

 

 

Yazıyı Paunlayabilirsiniz.

Ekleyen Eyüp Güner

I have a bachelor degree from the Department of Computer Education and Educational Technology at Ege University. I'm still take master degree at Katip Çelebi University Department of System Engineering. I have nearly ten years information technology experience on different position especially system administrator. I am still working as a system administrator at a company which industry leader in own country. Basically, I’m responsible for the healthy operation of the server farm used within the company especially dedicated Linux Server Farm Management and Linux Devops Systems like Rancher, Docker, Kubernetes, Openshift or CI\CD pipeline systems. My studies continue to improve myself in linux devops field.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

0

2019 Yılı 2. Döneminde Bir Sonraki Dönemi Beklemeden Başvuru Yapılmasına İmkan Sağlanan 1001 Projelerinin Bilimsel Değerlendirme Sonuçları Açıklandı

Dahili parmak izi sensörlü Samsung taşınabilir SSD