İlginizi Çekebilir
 1. Ana Sayfa
 2. Sanallaştırma
 3. VMware vSphere 7.0 İle Birlikte Gelen Yenilikler
Trendlerdeki Yazı

VMware vSphere 7.0 İle Birlikte Gelen Yenilikler

featured

Sektör lideri sanallaştırma ve bulut platformu vSphere’in yeni sürümü olan VMware vSphere 7.0, 10 Mart 2020 tarihinde duyurulmuştur. 2 Nisan 2020 Perşembe günü ise GA (Generally Available) olarak kullanıma sunulmuştur. VMware, vSphere 7.0’ı sektörde oyunun kurallarını değiştiren bir ürün olarak pozisyonlamıştır. vSphere 7.0 klasik sanallaştırma platformuna çok fazla yeni özellik kazandırmıştır. Bunun yanında, modern uygulamaların Docker (Konteyner) ortamlarında çalıştırılması ve bunların merkezi olarak yönetilmesini sağlayan VMware Cloud Foundation ve VMware Tanzu portföyü de kullanıma sunulmuştur. Bu doküman, vSphere 7.0 ile birlikte gelen yeni özellikleri özetlemeye yönelik olarak hazırlanmıştır.

Aşağıdaki diagram vSphere 7.0 ile birlikte gelen yeni özelliklerin tamamını göstermektedir. İlk bakışta da anlaşılabileceği gibi, değişik kategorilere ayrılmış çok fazla yenilik mevcuttur. Hatta buradaki her bir özellik ayrı bir makalenin konusudur. Bu makalede, yeni özellikler ana hatlarıyla incelenecek, önemli yenilikler daha detaylı olarak başka makalelerde anlatılacaktır.

Yukarıda vSphere 7.0’ın yeni özellikleri farklı kategorilere ayrılmıştır. Ancak bu yeni özellikler anlamayı kolaylaştırmak amacıyla sanallaştırma altyapısını oluşturan bileşenler bazında incelenecektir. Bu kapsamda, vSphere 7.0 ile birlikte gelen yeni özellikler aşağıdaki başlıklar altında toplanabilir ;

 • Kurulum ve Yükseltme (Installation and Upgrade)
 • Yönetim (vCenter Server)
 • Sanallaştırma Katmanı (ESXi Hypervisor)
 • Sanal Makine (VM)
 • Veri Depolama (Storage)
 • Güvenlik (Security)
 • Kümeleme (Cluster)
 • Yaşamdöngüsü Yönetimi (Lifecycle Manager)
 • Modern Uygulama Yönetimi (vSphere with Kubernetes)

Kurulum ve Yükseltme (Installation and Upgrade)

 • vCenter Server 7.0 sadece embedded Platform Services Controller (PSC) mimarisini desteklemektedir. External Platform Services Controller ayrı bir düğüm olarak kurulamaz.
 • Embedded PSC modelinde maksimum 15 adet vCenter Server birbiriyle Linked Mode aracılığı ile ilişkilendirilebilir.
 • vCenter Server 7.0 ile birlikte vCenter Server sadece Photon OS tabanlı Linux Appliance olarak kullanılabilmektedir. Windows versiyon vCenter Server artık mevcut değildir.
 • Sadece vCenter Server 6.5 ve 6.7 versiyonları vCenter Server 7.0 versiyonuna yükseltilebilir.
 • vCenter Server 7.0 servisleri Photon OS v3.0 üzerinde koşmaktadır.
 • vCenter Server Appliance 7.0 içinde PostgreSQL v11.0 bulunmaktadır.
 • vCenter Server 7.0 ile sadece ESXi 6.5, 6.7 ve 7.0 hostlar yönetilebilmektedir.
 • vCenter Server 7.0 installer external PSC mimarisinde kurulmuş vCenter 6.5 ve 6.7 yapılarını vCenter Server Appliance 7.0 Embedded mimarisine yükseltir.
 • vCenter Server 7.0 ile 2500 adet host 40.000 adet açık (powered on) sanal makine yönetilebilir.
 • Sadece vSphere ESXi 6.5 ve 6.7 versiyon hostlar vSphere 7.0 versiyona yükseltilebilir.
 • vSphere 7.0 ile birlikte tek bir CPU soketinde Core limiti getirilmiştir. Tek bir CPU soketinde maksimum 32 Core olabilir. Eğer tek bir CPU soketi 32 çekirdekten fazlaysa ikinci bir lisans gereksinimi mevcuttur.

Yönetim (vCenter Server)

 • vCenter Server 7.0 sadece HTML-5 tabanlı vSphere Client ile yönetilebilmektedir. vSphere Web Client kaldırılmıştır.
 • vCenter Server Profiles özelliği ile mevcut vCenter Server 7.0 konfigürasyonu export edilip, diğer vCenter Server’lara import edilebilir.
 • vCenter Server 7.0 ile Dynamic DNS Client desteği gelmiştir. Eğer vCenter Server ip adresi değiştirilirse, değişen ip adresi DNS sunucu üzerinde otomatik olarak güncellenir.
 • vCenter Server 7.0 için maksimum 4 adet Virtual Nic desteği gelmiştir. Virtual Nic’lerden biri sadece vCenter Server HA için kullanılabilir durumdadır.
 • Bir önceki vCenter Server versiyonunda PNID (Primary Network Identifier) statik idi. Vcenter Server ip adresi veya FQDN name ile kurulabiliyordu, daha sonradan bunu değiştirmek mümkün olmuyordu. vCenter 7.0 ile birlikte PNID değiştirilebilir duruma gelmiştir.
 • vCenter Server 7.0 ile birlikte Mac Address Allocation özelliği gelmiştir. Birden fazla vCenter Server bulunan ortamlarda, sanal makinelerin bir vCenter Server envanterinden bir başka vCenter Server envanterine taşınması durumunda potansiyel olarak MAC adresi çakışması ihtimali mevcuttur. Bu özellik ile bu ihtimal ortadan kaldırılmıştır.
 • vSphere Client üzerinden NSX-T Data Center Logical Swich yönetimi yapılabilmektedir.
 • Virtual Machine şablonları Content Library içinden çıkarılmadan güncellenebilmekte ve versiyonlama yapılabilmektedir.
 • vCenter Server 7.0 le birlikte Microsoft Active Directory Federation Services desteği gelmiştir.
 • Bir önceki versiyona kadar komut satırından gerçekleştirilen vCenter Server sertifika yönetimi artık vSphere Client üzerinden yapılabilmektedir.
 • VMware Skyline destek teknolojisi vCenter Server 7.0 ile entegre edilmiştir. Bu sayede, problemlerden kaçınma, mevcut problemlerin belirlenmesi ve çözüm önerilerinin sunulması mümkün hale gelmiştir.

Sanallaştırma Katmanı (ESXi Hypervisor)

 • vSphere 6.5 ve 6.7 versiyonda vMotion operasyonları hipervizör seviyesindeki vmcrypto ile gerçekleştirilmekteydi. vSphere 7.0 ile birlikte IPSEC desteği de gelmiş olup, Intel işlemcilerin AES-NI özelliği performans arttırıcı olarak kullanılablmektedir.
 • Intel ve AMD’nin yeni nesil işlemcileri desteklenir hale gelmiştir.
 • ESXi 7.0 hypervisor tek sanal makineye 4 adet NVIDIA GPU ataması yapabilmektedir.
 • USB 3.1 ile xHCI controller desteği gelmiştir.
 • Marwell 64 Gbps FC HBA desteği ve RDMA Nic desteği gelmiştir.
 • Broadcom 100 Gbps NIC ve Tri-Mode Disk Controller desteği gelmiştir.
 • Native Data Center Bridging desteği gelmiştir.
 • Zaman senkronizasyonu için NTP protocol desteğinin yanısıra PTP (Precision Time Protocol) desteği gelmiştir.

Sanal Makine (VM)

 • vSphere 7 ile Virtual Machine Hardware Version 17’ye geçilmiştir. Bu versiyonla birlikte hem yeni fonksiyonlar eklenmiş hem de konfigürasyon maksimumlar değişmiştir.
 • Virtual Watchdog Timer donanımı ile işletim sistemi seviyesinde yaşanan problem belirlenip VM resetleme işlemi yapılabilir.
 • Sanal makine zaman senkronizasyonu için VM Precision Clock özelliği sadece Linux tabanlı sanal makinelerde gelmiştir.
 • Sanal makinelerde Intel Software Guard Extentions güvenlik teknolojisi kullanılabilir duruma gelmiştir.
 • vSphere 7.0 ilk sürümünde tek bir sanal makineye 256 vCPU ve 6 TB Ram verilebilmekle birlikte ilk güncellemede 768 vCPU ve 24TB Ram desteği geliyor olacaktır.
 • Sanal makineye ait virtual cpu’lar arasında gecikme duyarlılığı (latency sensitivity) ayarları yapılabilmektedir.
 • Sanal makinenin Virtual Floppy ya da CD/DVD’sine VMRC tarafından mount edilmiş bir ISO olsa bile vMotion işlemi mümkün hale gelmiştir.
 • vSphere 7.0’da özellikle büyük ölçekli sanal makinelerin hostlar arasında taşınması (vMotion) işlemi optimize edilmiştir. Böylece geçiş işlemi daha hızlı yapılırken, taşınma işleminin sanal makine performansına etkisi azaltılmıştır.

Veri Depolama (Storage)

 • NVMe over PCIe, NVMe over RDMA ve NVMe over Fiber Channel desteği gelmiştir.
 • iSCSI Extension for RDMA (iSER) desteği gelmiştir.
 • vSAN 7 ile entegrasyon desteği gelmiştir.

 

Güvenlik (Security)

 • VM encryption özelliği ile ilgili yenilikler gelmiştir. Bunlar; encryption-decryption yapılabilme, şablon ve klonlama yöntemiyle sanal makine oluşturulurken encryption yapılabilmesi, vCenter Server’lar arasında cryptographic operasyonları yapabilme olarak sıralanabilir.
 • vSphere Trust Authority ile ESXi hostların güvenliği (TPM 2.0 tabanlı) arttırılmıştır.
 • Virtual Machine Encryption için kullanılan KMS (Key Management Server) altyapısı geliştirilmiş ve daha güvenli hale getirilmiştir.

Kümeleme (Cluster)

 • Cluster Quickstart özelliği ile bir Cluster oluşturulması, ESXi hostların aynı anda vCenter Server envanterine eklenmesi, High Availability, Distributed Resource Schedular, VSAN gibi kümeleme özelliklerinin konfigüre edilmesi, ESXi hostların ihtiyaç duyduğu tüm vmkernel portlarının oluşturulması ve ESXi hostların Distributed Virtual Switch ayarlarının yapılması gibi işlemler tek bir wizard ile kolayca yapılabilmektedir.
 • vSphere 7.0 ile birlikte vSphere DRS her 1 dakikada bir yük bilgisini almakta sanal makine göçü için DRS Score metric bilgisini kullanmaktadır. Eski model DRS kümesinde ESXi hostlar arası yük dengeleme yapılmaya çalışılırken yeni model DRS kümesinde sanal makinelerin kaynak yeterliliği ve verimliliği ön plandadır. Böylece vMotion operasyonları daha azalmış olacaktır.
 • vSphere 7.0 öncesinde Resource Pool kullanılırken static Share değerleri kullanılmakta iken vSphere 7.0 ile birlikte Scalable Share algoritması sayesinde dinamik yapıya geçilmiştir.
 • vSphere 7.0 ile birlikte Assignable Hardware özelliği gelmiştir. Bir sanal makine üzerinde çalıştığı ESXi hostun bir donanımına DirectPath IO ile bağlanmış ise, aynı donanıma sahip bir başka hostun üzerine vMotion ile taşınabilmektedir.

Yaşamdöngüsü Yönetimi (Lifecycle Manager)

 • vSphere 7.0’la birlikte vCenter Server Update Planner özelliği gelmiştir. Bu özellik gerek vCenter Server’ın ve gerekse vCenter Server’a register olmuş diğer VMware ürünlerinin yükseltme işlemlerinin belirli bir sıra ile yapılmasına yardımcı olur.
 • vSphere 7.0 ile birlikte güncelleme ve yükseltmeler için Lifecycle Manager aracının kullanımına geçilmiştir. Lifecycle Manager eski sürümlerdeki Update Manager’ın yerini alan, ancak ilave özellikler de eklenen bir araçtır.
 • Lifecycle Manager ile ESXi host versiyon yönetimi ve bazı donanım üreticilerinin (HP ve DELL) firmware upgrade işlemleri yapılabilmektedir.

Modern Uygulama Yönetimi (vSphere with Kubernetes)

 • Günümüzde geliştirilmekte olan modern yazılımlar Docker mimarisiyle geliştirilmektedir. 2029 yılında piyasada kullanılacak olan yazılımların %90’ının Docker mimarisinde olacağı öngörülmektedir. Geleneksel yöntemde yazılımlar bir işletim sistemi üzerine kurulur. Yazılımın çalışması için birtakım registry kayıtları ve konfigürasyon dosyalarına ihtiyaç vardır, yani yazılım işletim sistemi ile sıkıca bağlıdır (tightly coupled). Docker altyapısında ise yazılım ve yazılımın çalışması için gerekli her türlü bileşen bir imajdır. Bu imaj bir yazılım çalıştırma motoru (Runtime Engine) aracılığı ile bağımsız olarak çalıştırılabilir, farklı versiyonları da aynı anda çalıştırılabilir.
 • Docker ile yazılım konteynarları tek bir host üzerinde yönetilebilir. Birden fazla hostun üzerindeki çok fazla sayıda konteynerın merkezi olarak yönetilmesi de gerekmektedir. Kubernetes konteynerlerin merkezi olarak yönetilmesini ve orkestrasyonunu sağlayan bir araçtır.
 • vSphere 7.0 ile birlikte vSphere with Kubernetes desteği gelmiştir. Kubernetes için gerekli olan hypervisor seviyesindeki bileşenler ürün içine eklenmiştir. Kubetnetes desteği için VMware’in VCF (VMware Cloud Foundation) lisansına sahip olmak gerekir.

Makalenin girişinde de belirtildiği üzere vSphere 7 çok fazla yeni özelliğe sahip major bir versiyondur. Yukarıda maddeler halinde sıralanmış olan özelliklerin birçoğu tek başına ayrı bir makalenin konusudur. Takip eden makalelerde önemli özellikler daha detaylı olarak aktarılacaktır.

 

Ömer AŞIK

VMware Certified Instructor

Kaynak

 

Yorum Yap

Yazar Hakkında

Omer ASIK is a senior Information Technologies Consultant especially in Server, Storage and Virtualization technologies. He has successfully completed many IT Infrastructure projects in many enterprise organizations. He has also developed value added training business in his previous position, as Server and Storage Unit Manager. He contributed to company’s yearly revenue significantly with consultancy and training services. Additionally, he has not only trained the trainees in his team, but also lead them as training mentor.Certifications MCSE – Microsoft Certified Systems Engineer VCP – Vmware Certified Professional VCI – Vmware Certified Instructor / Mentor Symantec Netbackup Certified Professional/Instructor Symantec BackupExec Certified Professional/Instructor HP – Master Accredited System Engineer HP – Certified Instructor

Yorum Yap